Angel's's Avatar

Angel's

World's most advanced and biggest Giveaway Bot - Advanced Giveaway Bot!


Prefix: a!Upvote Botdiscord.js0 upvotes this month

Discord Bots Discord BotsDiscord Bots

<body background=“https://wallpaperaccess.com/full/1586344.jpg”><a href=“http://tr.angelx.gq/” _fcksavedurl=“http://tr.angelx.gq/”></a>

<!-- http://tr.angelx.gq/ --> Multi Language Support

[EN] Due to the high usage of the bot on Turkish servers, the default language of the bot is set to Turkish. You can change the language of the bot in the server with the command a!lang <language-code>

[TR] Botun yüksek oranda Türk sunucularında kullanılmasından dolayı botun varsıyılan dili Türkçe olarak ayarlanmıştır. Botun sunucu içerisindeki dilini a!lang <dil-kodu> komutu ile değiştirebilirsiniz.

Example to make the bot’s default language English: a!lang en

<html> <head> <title>[TR] Komut Listesi 🦾</title> <meta charset=“utf-8”/> </head> <body> <table border=2 bordercolor=“Red” > <tr> <td width=“200”>Komutlar</td> <td width=“300”>Açıklama </td> </tr> <tr> <td>gstart</td> <td>İstenilen süre için bir çekiliş başlatın.</td> </tr> <tr> <td>reroll</td> <td>İstenen çekilişte yeni bir kazanan bulun.</td> </tr> <tr> <td>info</td> <td>Bot istatistiklerini gösterir.</td> </tr> <tr> <td>davet</td> <td>Botun davet linkini gönderir.</td> </tr> <tr> <td>help</td> <td>Yardım menüsünü gönder.</td> </tr> <tr> <td>prefix</td> <td>Sunucunuz için bot prefix değiştirin.</td> </tr> <tr> <td>lang</td> <td>Sunucunuzdaki bot dilini değiştirin.</td> </tr> </table> </body> </html>

<html> <head> <title>[EN] Komut Listesi 🦾</title> <meta charset=“utf-8”/> </head> <body> <table border=2 bordercolor=“Red” > <tr> <td width=“200”>Commands</td> <td width=“300”>Explanation</td> </tr> <tr> <td>gstart</td> <td>Start a giveaway in the channel with a specific duration.</td> </tr> <tr> <td>reroll</td> <td>Find a new winner to a specific giveaway.</td> </tr> <tr> <td>info</td> <td>Shows bot statistics.</td> </tr> <tr> <td>davet</td> <td>Bot throws the invitation link.</td> </tr> <tr> <td>help</td> <td>Send the help menu.</td> </tr> <tr> <td>prefix</td> <td>Change the bot prefix on you server.</td> </tr> <tr> <td>lang</td> <td>Change the bot language on your server.</td> </tr> </table> </body> </html>