Prefix: S!Upvote Botdiscord.js0 upvotes this month

<li>Botumu yardımcı olamk için S!yardım yazabilirsiniz</li>

<table id=“komuttlarr”> <tbody><tr class=“header”> <th style=“width:15%;”>İsim</th> <th style=“width:60%;”>Açıklama</th> <th style=“width:25%;”>Kullanım</th> </tr> <tr> <td> eğlence </td> <td> Eğlence komutlarını listeler. </td> <td> S!eğlence </td> </tr> <tr> <td> yetkili </td> <td> yetkili komutlarını gösterir </td> <td> S!yetkili </td> </tr> <tr> <td>yardım</td> <td> yardım komutlarını gösterir. </td> <td> S!yardım</td> </tr> <tr> <td>kullanıcı</td> <td> Kullanıcı komutlarını gösterir </td> <td> S!kullanıcı </td> </tr> <tr> <td> müzik </td> <td> müzik komutlarını gösterir </td> <td>S!müzik </td> </tr> <tr> <td>
</tr> </tbody></table>